Festival kreativity je predajná výstava kreatívnych a výtvarných potrieb a materiálu spojená s workshopmi a prezentáciam kreatívnych techník.

Výstava sa uskutoční 25.novembra 2017 od 09:00 do 16:00 v Hoteli Slovakia*** v Žiline.

Našim cieľom je skoncentrovať kreativitu a tvorivosť na jedno miesto, ktoré bude prínosom pre všetkých, ktorí prídu, či už vo forme nových kontaktov, nových pomôcok alebo vedomostí.

Výstava bude významne zameraná práve na vzdelávanie v kreatívnej a výtvarnej oblasti, to znamená, že na výstave bude prebiehať množstvo workshopov, kurzov a demo prezentácií. Návštevníci tak majú možnosť naučiť sa na jednom mieste v krátkom čase viacero kreatívnych alebo výtvarných techník.

Podujatie je výnimočné svojou jedinečnosťou v kreatívnej a výtvarnej oblasti na Slovensku.

Na výstave budú mať účastníci možnosť nakúpiť si široký sortiment kreatívnych potrieb, materiálu, pomôcok. Získajú príležitosť osobne sa rozprávať s odborníkmi v danej oblasti, nechať si poradiť v oblasti potrebného materiálu na konkrétnu techniku atď.

Vstupné: 2€ dospelý, 1€ dôchodca, vstup zdarma deti do 6 rokov, organizované skupiny 10 a viac účastníkov, 1,5€ na osobu.