Podmienky účasti pre výrobcov výrobkov

Po odoslaní prihlášky prosím počkajte na potvrdzujúci email, ktorý POTVRDÍ Vašu účasť na festivale. Vyhradzujeme si právo vybrať len VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV. Email obdržíte max. 28.2.2018 o potvrdení i zamietnutí účasti.

V emaily ohľadom POTVRDENIA VAŠEJ ÚČASTI budú aj podrobnosti k úhrade príslušného poplatku za predajné miesto. Splatnosť poplatku za predajné miesto je 7 dní. V prípade neúhrady do tejto doby, bude vaše miesto prepustené ďalším záujemcom o predaj alebo workshop. Po úhrade Vám bude vystavený daňový doklad.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaregistrovať predajcu, ktorý nespĺňa podmienky pre predaj alebo nie je výrobkom daného výrobku, ktorý si želá predávať. V prípade, že pri registrácii predajca nepošle všetky podklady k registrácii, ktoré sú nevyhnutné, organizátor predajcu vyzve, aby tak učinil.

V rámci akcie môžete robiť tzv “predvádzanie” techniky výroby Vašich výrobov.

Organizátor si vyhradzuje právo vybrať si predajcov.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené predajcami.

 


 

Každý predajca sa zaväzuje:

  • uhradiť registračný poplatok za prenájom vybranej predanej plochy do 7 dní od potvrdenia registrácie,
  • prísť si pripraviť predajné miesto v stanovenom čase a predajné miesto si upratať po ukončení akcie presne podľa organizačných pokynov,
  • neopustiť predajnú akciu pred ukončením akcie, jedine v prípade, že vypredal všetok tovar,
  • udržiavať počas akcie okolo predajného miesta čistotu,
  • nezničiť stoly, ak ich má v rámci prenájmu na akcii zapožičané od organizátorov,
  • chovať sa v rámci hotela Slovakia slušne a dodržiavať ich predpisy v rámci ostatných priestorov,
  • že nebude pod svojím miestom podnajímať plochu ďalšiemu predajcovi.

V rámci výstavnej akcie je každý predajca zodpovedný za prijímanie hotovosti cez registračnú pokladnicu  podľa zákona o registr. pokladni 289/2008 Zb zákona, ktorý hovorí že každý kto prijíma tržby v hotovosti alebo kartou je povinný používať registračnú pokladnicu, najnovšie aj elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou ZŤP. Túto  zodpovednosť si nesie predajca a organizátor nenesie zodpovednosť za skutočnosť, ak túto povinnosť predajca poruší.

Po registrácii predajcu na akciu a úhrade poplatku za účasť sa tento poplatok vracia v plnej výške max. do 28.02.2018 so strhnutím poplatku 6€ za spracovanie regitrácie a manipulačný poplatok.

Po 1.3.2018 je poplatok za akciu nenávratný vzhľadom k blízkosti termínu konania akcie.

V prípade, ak sa predajca nemôže zúčastniť, oznámi to v najskoršom možnom termíne organizátorovi a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu predajcovi v poradí.

Predajca sa prihlásením na akciu zaväzuje, že na predajnom mieste bude predávať priamo on, teda nebude podnajímať stánok iným osobám/subjektom ani neumožní inému predajcovi využívať jeho predajnú plochu.

Českí predajcovia hradia platby za prenájom miesta na predaj na český účet, ak to preferujú.

Registračný formulár

Kontaktná osoba (povinné)

Trvalý pobyt / adresa sídla (povinné)

Telefón (povinné)

 

Váš email (povinné)

Webstránka

IČO alebo číslo OP (povinné)

 

DIČ

IČ DPH

 

IBAN číslo účtu:

Popis Vášho výrobku (povinné)

 Prispejem cenou do TOMBOLY

Predajná plocha (povinné)

Ak budete robiť kurzy, workshopy, prosím stručne popíšte o aké workshopy sa bude zhruba jednať, prípadne napíšte NIE ak workshopy robiť nebudete: (povinné)

Prenájom EXTRA stolu naviac ku predajnej ploche, ktorú si vyberiete vyššie

Poznámky a prílohy

Uveďte čokoľvek, čo máte pocit, že je dôležité a potrebujeme vedieť :)) a v prípade, ak máte záujem o viacero plôch v rámci poskytnutých 3 variácií predajných plôch, prosím napíšte sem a skontaktujeme sa s Vami a dohodneme.

Sken živn. oprávnenia pre predaj alebo organizovanie workshopov (povinné)

Zaslanie skenu prvej strany ERP, prípadne potvrdenie ZŤP, na základe, ktorého nemáte povinnosť používať ERP

 Súhlasím s podmienkami účasti na Festivale kreativity.