Podmienky účasti pre predajcov

Po odoslaní prihlášky prosím počkajte na potvrdzujúci email, ktorý vás vyzve k úhrade príslušného poplatku za predajné miesto. Splatnosť poplatku za predajné miesto je 10 dní. V prípade neúhrady do tejto doby, bude vaše miesto prepustené ďalším záujemcom o predaj alebo workshop. Po úhrade Vám bude vystavený daňový doklad.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaregistrovať predajcu, ktorý nespĺňa podmienky pre predaj alebo nie je predajcom kreatívneho alebo výtvarného sortimentu. V prípade, že pri registrácii predajca nepošle všetky podklady k registrácii, ktoré sú nevyhnutné, organizátor predajcu vyzve, aby tak učinil.

V rámci akcie budú uprednostnení predajcovia, ktorí budú na mieste predvádzať kreatívne techniky vo forme: tvorivých dielní, workshopov, demo ukážok a podobne.

V rámci akcie sa môžu zúčastniť aj výrobcovia výrobkov, ale len pod podmienkou, že budú prezentovať aj výrobu daných výrobkov. Konkrétny výrobca a lektor bude zhodnotený individuálne, či patrí na výstavu jeho technika alebo nie. Organizátor si vyhradzuje právo vybrať si predajcov.

Organizátor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené predajcami.

 


 

Každý predajca sa zaväzuje:

  • uhradiť registračný poplatok za prenájom vybranej predanej plochy do 10 dní od potvrdenia registrácie,
  • prísť si pripraviť predajné miesto v stanovenom čase a predajné miesto si upratať po ukončení akcie presne podľa organizačných pokynov,
  • neopustiť predajnú akciu pred ukončením akcie, jedine v prípade, že vypredal všetok materiál a pomôcky,
  • udržiavať počas akcie okolo predajného miesta čistotu,
  • nezničiť stoly, ak ich má v rámci prenájmu na akcii zapožičané od organizátorov,
  • chovať sa v rámci hotela Slovakia slušne a dodržiavať ich predpisy v rámci ostatných priestorov,
  • že nebude pod svojím miestom podnajímať plochu ďalšiemu predajcovi.

V rámci výstavnej akcie je každý predajca zodpovedný za prijímanie hotovosti cez registračnú pokladnicu  podľa zákona o registr. pokladni 289/2008 Zb zákona, ktorý hovorí že každý kto prijíma tržby v hotovosti alebo kartou je povinný používať registračnú pokladnicu, najnovšie aj elektronickú registračnú pokladnicu s výnimkou ZŤP. Túto  zodpovednosť si nesie predajca a organizátor nenesie zodpovednosť za skutočnosť, ak túto povinnosť predajca poruší.

Po registrácii predajcu na akciu a úhrade poplatku za účasť sa tento poplatok vracia v plnej výške max. do 28.02.2018 so strhnutím poplatku 6€ za spracovanie resgitrácia a manipulačný poplatok.

Po 1.3.2018 je poplatok za akciu nenávratný vzhľadom k blízkosti termínu konania akcie.

V prípade, ak sa predajca nemôže zúčastniť, oznámi to v najskoršom možnom termíne organizátorovi a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu predajcovi v poradí.

Predajca sa prihlásením na akciu zaväzuje, že na predajnom mieste bude predávať priamo on, teda nebude podnajímať stánok iným osobám/subjektom ani neumožní inému predajcovi využívať jeho predajnú plochu.

Českí predajcovia hradia platby na český účet, ak to preferujú.

Registračný formulár

Kontaktná osoba (povinné)

Trvalý pobyt / adresa sídla (povinné)

Telefón (povinné)

 

Váš email (povinné)

Webstránka

IČO alebo číslo OP (povinné)

 

DIČ

IČ DPH

 

IBAN číslo účtu:

Popis Vášho produktu, aktivity (povinné)

 Prispejem cenou do TOMBOLY

Predajná plocha (povinné)

Ak budete robiť kurzy, workshopy, prosím stručne popíšte o aké workshopy sa bude zhruba jednať, prípadne napíšte NIE ak workshopy robiť nebudete: (povinné)

Prenájom EXTRA stolu naviac ku predajnej ploche, ktorú si vyberiete vyššie

Poznámky a prílohy

Uveďte čokoľvek, čo máte pocit, že je dôležité a potrebujeme vedieť :)) a v prípade, ak máte záujem o viacero plôch v rámci poskytnutých 3 variácií predajných plôch, prosím napíšte sem a skontaktujeme sa s Vami a dohodneme.

Sken živn. oprávnenia pre predaj alebo organizovanie workshopov (povinné)

Zaslanie skenu prvej strany ERP, prípadne potvrdenie ZŤP, na základe, ktorého nemáte povinnosť používať ERP

 Súhlasím s podmienkami účasti na Festivale kreativity.